W chwili obecnej Kancelaria zyskuje coraz szersze grono Klientów będących osobami fizycznymi. Dążąc do nieustannego doskonalenia świadczonych usług wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom we wszystkich sprawach natury prawnej. Z myślą o problemach, których niekiedy nie jesteście Państwo w stanie uniknąć, a które wiążą się z koniecznością skorzystania z pomocy prawnej, wyspecjalizowaliśmy się w następujących dziedzinach:

  • prawo rodzinne i osobowe - sprawy o rozwód, separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzę rodzicielską, podział majątku wspólnego itp.;
  • prawo cywilne - sprawy o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych, ochrona praw autorskich;
  • prawo pracy - sprawy związane z rozwiązaniem stosunku pracy, odszkodowawcze;
  • prawo spadkowe - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, o obalenie testamentu itp., w tym - sprawy spadkowe z elementem międzynarodowym;
  • prawo obrotu nieruchomościami - sprawy własnościowe, o naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności itp.;
  • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające;
  • prawo karne

W celu zapewnienia pełnej gamy usług, Kancelaria współpracuje z komornikami, notariuszami, rzeczoznawcami majątkowym, geodetami, tłumaczami przysięgłymi, konsulatami. Świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie doraźnej obsługi jednostkowych przedsięwzięć, jak i stałego doradztwa prawnego.
Odpowiednio wczesne zabezpieczenie swoich interesów przez skorzystanie z pomocy profesjonalisty jest najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów w przyszłości lub sprawne rozwiązanie już istniejących konfliktów, na etapie pozwalającym możliwie komfortowo i bez zbędnych kosztów osiągnąć satysfakcjonujące Państwa rozwiązanie.

Liczymy na nawiązanie z Państwem stałej współpracy, która będzie podstawą naszego wspólnego rozwoju. Model współpracy każdorazowo dopasowujemy do Państwa potrzeb.