Kancelaria w swoim aktualnym kształcie powstała w 2009 r. w odpowiedzi na potrzeby Klientów poszukujących wsparcia prawnego w dziedzinach związanych z szeroko rozumianym obrotem gospodarczym.

Usługi Kancelarii kierowane są do przedsiębiorców działających w różnorodnych branżach, którzy oczekują opieki prawnej na najwyższym poziomie. Wiemy, że prowadząc działalność gospodarczą osobiście, posiadając udziały lub akcje spółek, zarządzając nimi z pozycji właściciela lub menedżera, pragniecie Państwo skoncentrować całą swoją uwagę na rozwoju tych firm, zdobywaniu kolejnych rynków i mnożeniu zysków. Dlatego też to do nas, jako Państwa współpracowników i partnerów, należy znalezienie odpowiedzi na nurtujące Was pytania:

  • jak jasno i precyzyjnie opisać prawa i obowiązki stron zawieranych przez Was umów i uniknąć w ten sposób przyszłych konfliktów i sporów;
  • w jaki sposób zabezpieczyć Wasze interesy w relacjach z kontrahentami;
  • jak ułożyć wzajemne relacje wspólników, aby ich biznes funkcjonował bez zakłóceń przez długi okres i systematycznie przynosił zakładane dochody;
  • jak skutecznie i szybko dochodzić należności wynikających z zawartych umów, w tym reprezentować Was przed wszelkimi sądami i organami;
  • kiedy i w jakich okolicznościach wysuwane przeciwko Wam żądania można uznać za bezzasadne, a kiedy należy podjąć trud owocnych negocjacji;
  • jak planować Wasze inwestycje i ponoszone w związku z tym koszty, aby optymalizować je pod względem podatkowym?;

W celu zapewnienia pełnej gamy usług, Kancelaria współpracuje z komornikami, notariuszami, rzeczoznawcami majątkowym, geodetami, tłumaczami przysięgłymi, konsulatami. Świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie doraźnej obsługi jednostkowych przedsięwzięć, jak i stałego doradztwa prawnego.
Odpowiednio wczesne zabezpieczenie swoich interesów przez skorzystanie z pomocy profesjonalisty jest najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów w przyszłości lub sprawne rozwiązanie już istniejących konfliktów, na etapie pozwalającym możliwie komfortowo i bez zbędnych kosztów osiągnąć satysfakcjonujące Państwa rozwiązanie.

Liczymy na nawiązanie z Państwem stałej współpracy, która będzie podstawą naszego wspólnego rozwoju. Model współpracy każdorazowo dopasowujemy do Państwa potrzeb.