Wojciech Adam Hermelin - adwokat, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego. Ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski, następnie wykonywał zawód radcy prawnego. W roku 2009 uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. Specjalista w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów procesowych. Autor projektów publikowanych orzeczeń najwyższych instancji sądowych. Posiada rozległą praktykę w tworzeniu, rejestracji i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, m. in. Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, a także obszerną wiedzę z zakresu prawa medycznego i ubezpieczeniowego. W swojej karierze skutecznie reprezentował klientów w sprawach o wartości przedmiotu sporu sięgającej kilkudziesięciu milionów złotych.

Wszechstronne wykształcenie prawnicze oraz bogate doświadczenie zawodowe adwokata Wojciecha Hermelina sprawiają, że jest on doskonale przygotowany do świadczenia pomocy prawnej również w sprawach, których stopień zawiłości znacznie przekracza zazwyczaj spotykany, zaś wykonywanie w trakcie dotychczasowej działalności zawodów prawniczych o odmiennej specyfice pozwala mu na swobodne poruszanie się w każdej dziedzinie prawa. Dzięki temu pomoc prawna świadczona przez mecenasa Hermelina ma charakter kompleksowy, a on sam nie ogranicza się do wąskiego i jednopłaszczyznowego rozwiązywania problemów swoich Klientów, dążąc do jak najpełniejszej realizacji ich interesów.

Kancelaria w obecnym kształcie funkcjonuje od 2009 roku, stanowiąc kontynuację dotychczasowej praktyki prawniczej mecenasa Wojciecha Hermelina. Swoją pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim zaangażowaniu i indywidualnemu podejściu do każdego problemu. Zaufanie Klientów adwokat Hermelin zdobywa nie tylko dzięki swojej skuteczności i profesjonalizmowi, ale też przekonaniu o potrzebie podejmowania inicjatyw pro bono.